gs1 datar skládaný všesměrově

příklad:

Průhledná