rozšířený kompozit dataru gs1

příklad:

Průhledná